Toekomstvisie Sportparken Rheden

Visie op modernisering sportparken Rheden en Dieren.

Betrokken partijen: gemeenten en de sportverenigingen op de sportparken in Rheden en Dieren (o.a. honkbal, handbal, voetbal, en atletiek)

Een interactief proces, waarbij verenigingen een actieve rol hadden in het vormgeven van de toekomstvisie en het PVE.

Een complexe opdracht, waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. KYBYS heeft haar kennis en expertise in gezet t.b.v. de velden en ICSadviseurs t.b.v. de gebouwen. Gezamenlijk zijn er op deze onderdelen o.a. een visie, programma’s van eisen, investeringsramingen en exploitatiebegroting opgemaakt.

Resultaten

Verenigingen zijn uitgedaagd om out-of-the-box te denken en te onderzoeken welke mogelijkheden er lagen voor samenwerking en eventueel samenwonen.

Sterke betrokkenheid waar ‘samenwerk en samenwonen’ centraal stond.

Verenigingen zijn trots op de toekomstvisie. Het gaat met kleine stapjes, maar het toekomstbeeld is bij iedereen helder voor ogen. Dit heeft geleidt tot een tevreden opdrachtgever (Gemeente Rheden)

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Strategisch advies
  • ■ Projectmanagement
  • ■ Procesbegeleiding
  • ■ Verbinden van diverse domeinen (o.a. sport, onderwijs, gemeente)

Projecten op de kaart.