Twickel College Hengelo

Hoe laten we de nieuwbouw maximaal aansluiten bij het DNA van Twickel: “informeel, menselijk, creatief en authentiek”?

Nieuwe huisvesting voor 960 leerlingen Havo/Atheneum. School met sterk cultuurprofiel.

Vervanging van sterk verouderde huisvesting, maar met behoud van de cultuur en sfeer van het oude gebouw.

Nieuwe leeromgeving die perfect past bij een vernieuwde visie op onderwijs, met daarin meer aandacht voor gepersonaliseerd leren en 21st century skills.

Resultaten

Een leeromgeving die past op de onderwijsvisie in een gebouw waarin veel kenmerkende elementen zijn hergebruikt.

Binnen strak financieel kader hoge ambities (duurzaamheid en binnenklimaat), in nauwe afstemming met gemeente.

Sterke betrokkenheid van medewerkers en leerlingen, onder andere door gezamenlijke brainstorm- en ontwerpsessies.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Ruimtelijk-functioneel PvE
  • ■ Architectenselectie
  • ■ Gebruikersbegeleiding
  • ■ Projectmanagement

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.