Universiteit Maastricht

Uitvoering van een strategisch locatieonderzoek voor de ontwikkeling van een multifunctionele sportaccommodatie.

ICSadviseurs heeft in een eerste onderzoeksfase de locaties op een aantal aspecten geïnventariseerd en in kaart gebracht.

Voor twee locaties zijn de exploitatiemogelijkheden en risico’s vervolgens diepgaander onderzocht.

In fase twee zijn verschillende ontwikkel- en samenwerkingsmodellen geanalyseerd en doorgerekend tot op het niveau van tarieven en globale aannames voor benutting en bezetting.

Resultaten

De resultaten van beide onderzoeksfasen zijn opgetekend in heldere adviesdocumenten.

Deze stellen betrokken partijen in staat een weloverwogen keuze voor locatie en mate van samenwerking te maken.

Een goede startpositie kon bepaald worden voor verdere onderhandeling.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Haalbaarheidsonderzoek
  • ■ Locatiestudie
  • ■ Doorrekening scenario’s

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.