Wellantcollege Naarden

“Vertaal ambitie en identiteit van deze groene school in een ruimtelijk concept en selecteer een uitvoerende partij voor de nieuwbouw.”

De nieuwbouw voor 330 leerlingen in het Rembrandkwartier in Naarden heeft een omvang van ca. 3.600 m2 bvo.

De school biedt geïndividualiseerd groen onderwijs en integreert dat met andere sectoren.

Het nieuwe beroepsgerichte profiel Groen is nog volop in ontwikkeling. De nieuwbouw moet ruimte bieden voor verandering van het onderwijsconcept.

Resultaten

D&B-vraagspecificatie toegesneden op Naardense situatie en een uitvoerende partij die zich committeert aan beschikbaar budget.

Alle verzamelde wensen en eisen zijn gewogen, gestructureerd en geprioriteerd en een efficiënt ontwikkel- en selectieproces.

Duidelijke afspraken tussen opdrachtgever en uitvoerende partij en een compleet en gedegen toetsinstrument voor de ontwerpfase.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Ruimtelijk-functioneel concept
  • ■ D&B-selectie aannemer
  • ■ Verbinden leren en omgeving
 

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.