Een extra garantie op een goed eindresultaat!

ICS Worksitemanagement | Ervaren directievoerders en toezichthouders

ICSworksitemanagement helpt uw bouwproces van uw school en multifunctionele accommodatie tot een goed einde te brengen. Wij beschermen u als opdrachtgever tegen onnodig meerwerk, overschrijdingen en de gevolgen van dubbele agenda’s op de bouwplaats. Onze zeer ervaren directievoerders en toezichthouders verdienen zichzelf terug door hun scherpte en borgen de door u gewenste kwaliteit.

Onze interimmers

Onze interimmers zijn allen zelfstandigen (zzp-ers). Dit is een bewuste keuze. Onze opdrachtgevers zoeken de beste directievoerders en toezichthouders aan hun zijde. Met veel ervaring. Zorgvuldig geselecteerd door de top van een bureau dat al 60 jaar bouwprocessen begeleidt. Wij willen niet met iedereen werken, maar zijn kieskeurig. In het belang van onze klanten.

Ons netwerk van zzp-ers is klein, maar fijn. Landelijk dekkend. Interimmers met alleen maar goede referenties. Dat werkt wel zo prettig.

Onze interimmers kunnen tijdens hun bouwprojecten terugvallen op de bouwmanagement afdeling van ICSadviseurs. Voor advies, back-up en juridische adviezen. Ook is het mogelijk dat deze afdeling in hetzelfde project actief is voor de opdrachtgever, bijvoorbeeld met de eindverantwoordelijkheid voor het bouwmanagement, architectenselectie, of de Europese aanbesteding voor de aannemersselectie.

Voor uw bouwproces betekent dit extra garantie op een goed eindresultaat. Ontzorging.

Interesse?

Neem contact op via één van onze vestigingen, of mail uw contactgegevens en cv naar info@ICSworksitemanagement.nl.