Sluit uw zorgomgeving nog voldoende aan bij de wensen van uw cliënten?

ICSadviseurs, ruim 60 jaar ervaring in het begeleiden van maatschappelijke bouwtrajecten

Download de brochure met voorbeeldprojecten.
Wat kan ICSadviseurs voor u betekenen?
arrow

Sluit uw zorgomgeving nog voldoende aan bij de wensen van uw cliënten?

De veranderingen in de zorg gaan snel en vragen om strategische (huisvesting-) keuzes. Goede ruimtelijke voorwaarden, waarin zorg op de juiste momenten wordt geboden en mensen elkaar in een veilige en uitdagende omgeving ontmoeten is belangrijk. De ontwikkelingen binnen de zorg vragen om andere business cases, omdat veranderingen in de zorg de financiering en exploitatie ervan raken. Waar moet ik als opdrachtgever in investeren en hoe exploiteer ik mijn vastgoed? Een duurzame visie is noodzakelijk, maar niet altijd voorhanden. ICSadviseurs is uw partner om uw visie te vertalen naar een goede leef- en zorgomgeving, naar een goede ruimtelijke samenhang en naar een goede relatie tussen de gebruiker, het gebouw en de omgeving waarin het gebouw staat. Wij stellen hierbij de gebruiker centraal en werken samen met de opdrachtgever en de verschillende stakeholders aan goede ruimtelijke oplossingen.

Lees verder voor voorbeelden en inspiratie.

"wij zijn geen instelling maar een thuis. De bewoner woont niet bij ons, maar wij werken bij hen"
\"wij zijn geen instelling maar een thuis. De bewoner woont niet bij ons, maar wij werken bij hen\"
Van zorg naar welbevinden.
Van zorg naar welbevinden.
Eén kind één plan. De holistische visie van Heliomare.
Eén kind één plan. De holistische visie van Heliomare.
Wie deelneemt aan de maatschappij is een gelukkiger mens.
Wie deelneemt aan de maatschappij is een gelukkiger mens.
"Welkom in de Westerkim. Welkom thuis!"
\"Welkom in de Westerkim. Welkom thuis!\"

Laat u inspireren!

Is uw visie op de zorgomgeving van de toekomst nog in ontwikkeling of bent u reeds
op koers, maar benieuwd naar de aanpak van anderen?

Wij organiseren regelmatig inspiratiesessies met spraakmakende voorbeelden. Tijdens deze
dag gaan we op aansprekende locaties in gesprek over de uitdagingen waar u als
zorgorganisatie tegenaan loopt.

Inspiratiesessie bijwonen of organiseren? Neem contact op.

ICSadviseurs is in 1955 begonnen als Informatie Centrum Scholenbouw,
afgekort: ICS. Inmiddels heeft ICSadviseurs zich ontwikkeld tot een organisatie met een
grote diversiteit aan klanten en projecten op alle
markten voor not for profit. Met trots kijken wij terug op onze rijke
geschiedenis waarmee we zijn geworden tot de mooie organisatie die
we vandaag de dag zijn.

De adviseurs Hans VoorbergManda Gritter, Tjeerd de Vries en Henrik Augustinus zijn
specialisten op het gebied van zorg en huisvesting. Vrijblijvend sparren?
Neem contact op en we komen samen verder.

T 088 235 04 27

E info@icsadviseurs.nl

Case

Middin is een zorgorganisatie in de provincie Zuid-Holland met 4.400 cliënten die veelal een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking hebben, naast mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom. Middin biedt in Schiebroek op twee woonlocaties 24-uurs zorg en op één locatie dagbesteding. De huidige gebouwen voldoen in steeds mindere mate aan hedendaagse eisen van de zorg en de wensen van de cliënt.

Op basis van demografische informatie, de ontwikkelingen in de wijk en het verwachte profiel van de cliënt is gekozen om op één locatie nieuwbouw te realiseren, voor zo’n 30 cliënten. Om een toekomstbestendige huisvesting voor hun cliënten in de wijk Schiebroek te realiseren, heeft Middin gekozen voor een scenario-onderzoek, op niveau van de wijk en niet alleen op gebouwniveau. Dat levert een nieuwe manier van kijken op voor deze organisatie. Ondersteund door ICSadviseurs is onderzocht wat de kwaliteit van de huidige locaties is en hoe deze ook in de toekomst plek kunnen bieden aan de zwaarder wordende zorg.

Lees hier verder

Avondlicht

Woon-zorgcentrum Westerkim

Huisvesting cliënten Middin

Heeft u een zorg-huisvestingsvraag?

Neem vrijblijvend contact op met een adviseur via 088 235 04 27